úterý 9. července 2013

Škardové z Dobříva

Skica stabilního katastru pro Dobřív z roku 1839.


Škardové přišli do Dobříva někdy mezi rokem 1839, kdy usedlost č. 67 podle skic stabilního katastru patřila jakémusi Matyáši Spastovi, a rokem 1870. Tehdy se totiž 7. listopadu narodila Marie Bohumila, nemanželská dcera Aloisie Frühaufové z Dobříva č. 15, k níž se později jako otec přihlásil Václav Škarda, rolník z Dobříva č. 67.

Záznam o narození Marie Bohumily Škardové.


 Václav uzavřel s Aloisií manželství a 3. prosince 1872 se jim narodila již manželská dcera Aloisie Barbora. O tom, kdy ke sňatku došlo však nejsme (prozatím) informováni, v příslušné matrice jejich svatba zanesena není. 25. listopadu 1875 se jim dále narodil syn Václav, 7. prosince 1880 syn František a 20. června 1883 Josef Alois.
Václav Škarda byl dle údajů v matrice narozených ze 70. let 19. století synem Jana Škardy, rolníka z Dobříva, a Anny, rozené Trmotové z Planin. Záznam o jeho narození se mi však také dosud nepodařilo dohledat, jisté je, že zemřel 27. května 1891 a matrika udává věk 47 let, měl se tak narodit někdy kolem roku 1844.
Stejného roku jako Václav, tedy 1891, ale již 7. dubna, zemřel ve věku 69 let jeho otec Jan, výminkář z Dobříva č. 67, narozený ve Struhařích u Blovic. Zde se tedy poprvé setkáváme s tím, odkud Škardové do Dobříva přišli. A skutečně v příslušné matrice lze nalézt, že 18. května 1821 se ve Struhařích č. 29 narodil Jan, syn Matěje Škardy, podruha ze Struhař, a Ludmily, rozené Chmelíkové, dcery Jakuba Chmelíka, panského hajného ze Struhař. 
Záznam o úmrtí Jana Škardy.

Rodokmen Škardových 
 • Matouš, šafář na dvoře ve Ždírci č. 1, později podruh z Huti m. Anna rozená Fialová z Huti 
  • Tereza (nar. 6.2.1780 ve Ždírci 1)
  • Marie (nar. 27.1.1782 ve Ždírci 1) 
  • Matěj, podruh ze Struhař č. 29 (nar. 6. 5. 1784 ve Ždírci 1) m. Ludmila Chmelíková, dcera Jakuba Chmelíka, panského hajného ze Struhař a Anny Bočkové z Hradiště č. 23
   • Jan, rolník z Dobříva č. 67 (18.5.1821 - 7.4.1891) m. (14.7.1845) Apolena Trmotová, dcera Karla Trmoty, dominikálisty z Planin č. 7 a Kateřiny Kadlecové
    • Václav (+27.5.1891) m. Aloisie Frühaufová (5.9.1852 - 9.11.1919)
     • Marie Bohumila (nar. 7.11.1870)
     • Aloisie Barbora (nar. 3.12.1872)
     • Václav (nar. 25. 11. 1875) m. (18.10.1902) Marie Vildová (nar. 26.8.1881) z Dobříva č. 26
     • František (nar. 7. 12. 1880) m. Marie Plimlová z Dobříva č. 51
     • Josef Alois (nar. 20.6.1883) m. Anna Kasalová z Hrádku
  •  Jan (nar. 17.5.1786 ve Ždírci 1)

Žádné komentáře:

Okomentovat